Skip to main content

Železná studienka

Lauftrainerinnen

Štart "Fit za 12 týždňov" od 10 KT- pridať sa môžeš kedykoľvek

Kedy: každú stredu, 18.30 hod.

Miesto stretnutia: Železná studienka, Cesta Mládeže, koniec parkoviska pri športovej zóne

Popis: 2 bežecké skupiny

Trénigové skupiny 5 km  
AnetaZačiatočníčky: beh a chôdza a 
 Cieľový čas po 12 týždňoch: 5 km pod 40 min
VikiCieľový čas po 12 týždňoch: 5 km pod 30 min

 

Coaches