Skip to main content

Menštruácia a šport

Význam tréningu založeného na menštruačnom cyk

Menštruácia je prirodzenou súčasťou ženského života a môže ovplyvňovať športový výkon žien. V posledných rokoch výrazne vzrástol záujem o cyklický tréning v športovej medicíne a medzi laickou verejnosťou. V tomto príspevku zdôrazňujeme dôležitosť menštruačného cyklu a vysvetľujeme, ako môže tréning založený na cykle pomôcť optimalizovať výkon a minimalizovať zranenia.

Training

Rozprávali sme sa s Dr. med. univ. Robert Fritzom zo SportOrdination o dôležitej téme „menštruácia a beh“ a spísali sme pre vás tie najzaujímavejšie a najdôležitejšie informácie, ktoré pomôžu každej bežkyni lepšie pochopiť svoje telo a efektívne nastaviť tréning.

Menštruačný cyklus v prehľade

Menštruačný cyklus je komplexný hormonálny proces, ktorý možno rozdeliť približne do štyroch fáz: menštruačná fáza, folikulárna fáza, ovulačná fáza a luteálna fáza. Každá z týchto fáz je riadená rôznymi hormónmi, vrátane estrogénu a progesterónu. Tieto hormóny ovplyvňujú nielen reprodukčný cyklus, ale aj fyzickú výkonnosť a náchylnosť žien k úrazom.

  •  Menštruačná fáza a folikulárna fáza

Počas menštruačnej fázy a skorej folikulárnej fázy sú hladiny estrogénu v tele relatívne nízke. Ženy môžu počas tohto obdobia pociťovať slabosť, zníženú vytrvalosť a menej energie. Počas týchto fáz by mal byť tréning zameraný na ľahšie aktivity ako jóga, strečing alebo nízkointenzívny aeróbny tréning základnej vytrvalosti.Takáto aktivita pomáha regenerovať telo, znižuje bolesť a minimalizuje riziko zranenia.

  • Fáza ovulácie

S postupom menštruačného cyklu, teda od neskorej folikulárnej fázy, sa dvíha aj hladina estrogénu, ktorá dosahuje svoj vrchol v neskorej fáze ovulácie. Tá nastáva presne v strede menštruačného cyklu. Vysoká hladina estrogénu v tele môže mať pozitívny vplyv na športový výkon. Ženy majú väčšiu silu a lepšiu vytrvalosť. V tejto fáze môžu športovkyne dosiahnuť svoj najlepší výkon a telo sa po záťaži ľahšie a rýchlejšie regeneruje. Je to ideálny čas na intenzívne tréningy a súťaže.

  • Luteálna fáza

Luteálna fáza, teda posledné dva týždne menštruačného cyklu, je sprevádzaná zvýšenou hladinou progesterónu. Tento hormón môže viesť k zvýšenému zadržiavaniu vody a zvýšenej únave svalov. V prvej polovici sa odporúča venovať moderátnemu vytvralostnému tréningu. V druhej polovici luteálnej fázy (okolo 21. dňa) dochádza k ďalšiemu zvýšeniu estrogénu, čo je možné využiť na intenzívnejší tréning.

Niekoľko dní pred začiatkom menštruácie väčšina žien pociťuje nedostatok energie a výkonnosti. Počas tejto fázy môže byť potrebné prispôsobiť tréning a venovať sa miernejším aktivitám, aby sa znížilo riziko zranenia. Kladie sa dôraz na regeneráciu po tréningu.

Podľa aktuálnych vedeckých štúdií (pričom žial existuje stále málo dôkazov) vysoká hladina estrogénu v tele viac prospieva rozvoju sily ako vytrvalosti. Štúdie však uvádzajú, že sa jedná len o nepatrné účinky.

 

Cyklický tréning

Cyklický tréning zohľadňuje fázy menštruačného cyklu a prispôsobuje tomu tréning. Ponúka možnosť optimalizácie športového výkonu a minimalizácie zranení s prihliadnutím na individuálne potreby každej fázy. Cyklický tréning je možný len vtedy, ak sa nepoužíva hormonálna antikoncepcia.Aby bolo možné rozumne využívať tréning založený na cykle, mal by sa cyklus športovkyne sledovať a zaznamenávať počas niekoľkých mesiacov.

Niektoré športovkyne sa sťažujú na problémy súvisiace s cyklom, iné pociťujú problémy a výkyvy súvisiace s cyklom menej. Meranie bazálnej teploty ráno je užitočným doplnkom k ešte lepšiemu pochopeniu cyklu. Či v klasickom kalendári alebo pomocou aplikácie, existuje množstvo možností, ako môže športovkyňa zdokumentovať priebeh a trvanie cyklu, ako aj subjektívne pocity v jednotlivých fázach cyklu..Niektoré športovkyne majú vysokú toleranciu záťaže a cvičenia a cítia sa silné na začiatku menštruačného obdobia, zatiaľ čo iné sa sťažujú na bolesť, nepohodlie a zároveň slabosť. Preto má zmysel pozerať sa na všetky športovkyne individuálne a zohľadniť, že nie každá žena reaguje na svoj cyklus rovnako.

Je tiež dôležité spomenúť, že vynechanie menštruácie alebo veľmi nepravidelná menštruácia môžu naznačovať, že úprava tréningu alebo stravy je absolútne nevyhnutná. To by mal byť alarmujúci signál pre každú športovkyňu a každého trénera. Kľúčové slovo RED-S syndróm.

Zhrnutie

Aj keď zohľadnenie menštruačného cyklu v športovom tréningu môže ovplyvniť športový výkon žien a zároveň minimalizovať riziko zranenia, treba jednoznačne povedať, že individuálna variabilita v ženskom cykle je veľmi veľká. Symptómy súvisiace s cyklom aj koncentrácie hormónov sa u jednotlivých športovkýň líšia. Niektorí nemajú takmer žiadne príznaky, iní sú v tréningu silno obmedzené.

Tréning založený na cykle umožňuje splniť individuálne záujmy športovkyne a optimalizovať atletický rozvoj. Je dôležité, aby tréneri, športovkyne a zdravotníci rozvíjali povedomie o týchto súvislostiach s cieľom čo najlepšie ovplyvniť výkonnosť športovkýň a zdravie športovkýň.

Zdroj:

McNulty, K.L., Elliott-Sale, K.J., Dolan, E. et al. The Effects of Menstrual Cycle Phase on Exercise Performance in Eumenorrheic Women: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Med 50, 1813–1827 (2020). https://doi.org/10.1007/s40279-020-01319-3