Spoločnosť

S cieľom nadchnúť viac žien pre bežecký šport a spraviť z Rakúskeho ženského behu jedno z najväčších bežeckých podujatí Rakúska, vznikla v januári 1997 "Ilse Dippmann & Andreas Schnabl Österreichischer Frauenlauf GesnbR".

Spolu s rastom Rakúskeho ženského behu rástli i nároky. Z kancelárie s vypožičaným laptopom vznikla funkčná usporiadateľská kancelária. Napriek alebo možno práve kvôli rodinnej podnikovej štruktúre, sa z Rakúskeho behu žien stalo najväčšie bežecké podujatie žien v kontinentálnej Európe, ktoré zároveň patrí k najvýznamnejším ženským behom vo svete.


Okrem Rakúskeho behu žien je spoločnosť zodpovedná taktiež za koncepciu, plánovanie a realizáciu športového podujatia "Ona + On beh" a organizuje bezplatné stretnutia ženského behu na viac než 50 miestach po celom Rakúsku a na Slovensku.

V januári 2010 bola právna forma spoločnosti zmenená z Ilse Dippmann & Andreas Schnabl Österreichischer Frauenlauf GesnbR na spoločnosť s ručením obmedzeným Österreichischer Frauenlauf GmbH.

Kontakt

Österreichischer Frauenlauf GmbH
Postfach 17, A-1031 Wien
Telefón: ++43+1 713 87 86, Fax DW 16
E-Mail: