Zimný tréning

Naše bezplatné tréningy prebiehajú aj počas chladnejšieho ročného obdobia! Beháme ďalej každý utorok v Petržalke o 18.30 a každú stredu o 18.30 na Železnej studienke (pozor: zimná prestávka od 12. decembra 2019 do 6. janurára 2020)!

Zimný tréning pozostáva z 2 základných čast: 

Regeneračná fáza

Po intenzínvom jesennom tréningu začíname s prvou časťou zimného tréningu - tou je regeneračná fáza, ktorá trvá od novembra do konca decembra. Pozostáva z kombinácie bežeckej abecedy a behu v regeneračnom tempe. Regeneračné tempo, je tempo v ktorom sa bežkyňa môže pohodlne rozprávať bez toho aby sa zadýchala, netrénuje sa podľa tréningového plánu. 

Trénerky bežia spolu so skupinou 50´až 60´. Každá trénerka sa môže rozhodnúť, či bežeckú abecedu zaradí na začiatok, počas tréningu alebo až na jeho koniec.

Basic phase (základná fáza)

Od 7. januára sa zimný tréning prehupne do druhej - základnej fázy (Basic Phase), počas ktorej skupina absolvuje intervalový tréning, podľa konkrétneho tréningového plánu.

Základná fáza slúži na vybudovanie kondície a základu pre tréningovej prípravy na 33. ASICS Rakúsky beh žien® 2020, ktorý sa bude konať 17. mája 2020.

Upozornenie: v dni pracovného pokoja sa stretnutie ženského behu nekoná - ďakujeme za pochopenie!< Späť