Ženský beh od A po Z

Všeobecné informácie

 • Podujatie sa koná za každého počasia
 • Štartové číslo je nutné umiestniť viditeľne na hruď a nemôže byť zmenené.
 • Trať je dobre označená a obsadená traťovými komisármi.
 • Každý kilometer je viditeľne označený tabuľou. Na tejto je uvedený kilometer a trať napr. km 1 trať 5km, km 3 trať 10km.
 • Na 10 km trati je na 5 km meraný medzičas.
 • V cieli nezastavujte a nečakajte na ostatné bežkynem ale opustite tento priestor čo najskôr!
 • Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na osobách (najmä v prípade zranenia) a majetku.
 • Neúčasťou nevzniká nárok na vrátenie štartového poplatku.
 • Štartový poplatok je účtovaný aj pri neúčasti.

Bezpečnosť

 • Prosím štartuj len v prípade, že sa v deň preteku cítiš celkom a úplne zdravo. Ak by si už deň pred pretekom bola na pochybách, môžeš využiť bezplatnú ponuku tímu športovej ordinácie v Medical Centre.
 • Prosím informuj sa pred pretekom aké počasie má byť v deň preteku a obleč sa podľa toho. Aj príliš teplé oblečenie môže byť pre telo záťaž.
 • Prosím vyplň pred behom pre prípad núdze údaje na zadnej strane tvojho štartového čísla.
 • Nezabudni, že tento dokument slúži v prípade núdze k tvojej identifikácií. Postúpenie čísla na tretiu osobu môže mať v prípade núdze vážne následky.
 • Prosím štartuj z bezpečnostných a férových dôvodov z tvojho štartového bloku, ktorý je uvedený aj na tvojom štartovom čísle. 
 • Prosím ukonči pretek, v prípade, že by si sa počas neho necítila dobre a vyhľadajte sanitárnu pomoc (pozri plán trate a areálu).

Časomiera

Časomieru zabezpečuje Pentek Timing pomocou zeleného čipu. Meraný je netto čas. To znamená, že časomiera sa spustí až v momente ako s čipom prekročíš štartovú líniu a nie bezprostredne po štartovom gongu. Pre meranie času je potrebné upevniť čip na šnurnovaní.

POZOR: bez čipu - žiadna časomiera - žiadne tímové hodnotenie! Výsledky k náhľadu nájdeš umiestnené na www.rakuskybehzien.sk hneď ako to bude možné. Tvoje presné umiestne bezprostredne po vbehnutí do cieľa ešte nebude stanovené z dôvodu blokových štartov. Tvoje umiestnenie sa dozvieš až po skončení podujatia na našej stránke.

Detský beh powered by BIC Kids

Sobota pred ženským behom sa nesie celkom v znamení detí! Zober svoje deti, bratrancov, netere, synovec atď. do areálu ženského behu, pretože pri detskom behu , nežiaria len detské oči ale aj oči dospelých! Všetky deti do 14 rokov, či už veľké alebo malé, chudé alebo tučné, s hendikepom alebo bez, sa môžu účastniť detského behu - 26. mája 2018. Najmenší (do 5 rokov) môžu byť doprevádzaní na trati dospelým. 

Všetko čo patrí k detskému behu, je to opäť: skákací hrad, šikovnostné hry, stavanie, maľovanie alebo maľovanie na tvár - v informačných a zážitkových stánkoch sa vždy niečo deje! Všetky informácie k detskému behu nájdeš na: www.kinderlauf.at 

Diskvalifikácia resp. vylúčenie z podujatia

Organizátor si vyhradzuje právo, kedykoľvek diskvalifikovať účastníčku, ktorá zadá nesprávne osobné údaje resp. ak sa účastní podujatia s nesprávnym štartovým číslom. Aj štart z iného bloku ako bol bežkyni pridelený vedie k diskvalifikácií. Okrem toho si organizátor vyhradzuje právo, odmientuť prihlásenie bez uvedenia dôvodov. 

Edícia ženského behu - pri prihlasovaní som si objednala aj tovar. Kde a kedy ho dostanem?

Všetok tovar, ktorý si si objednala v rámci online registrácie na ASICS Rakúsky beh žien, si môžeš vyzdvihnúť počas víkendu ženského behu vo wmns running store (hneď vedľa pódia ženského behu). Za účelom vyzdvihnutia objednáného tovaru, sa prosím preukáž svojimi štartovými podkladmi. Objednaný tovar nie je vopred zasielaný.

Family Meeting Points - miesta stretnutia po behu

Pri viac ako 35.000 bežkyniach a tisícke divákov nie je ľahké sa opäť po behu nájsť. Family Meeting Points sa nachádzajú sa na námestí Olympiaplat z a ponúkajú písmená od A po Z, pri ktorých sa po spoločnej dohode budete môcť ľahko nájsť. Prosíme, nečakajte na seba hneď v priestore cieľa! Čakajúci spôsobujú nepotrebnú zápchu v tomto priestore.

Hodnotenie

Hodnotenie jednotlivcov

Všetky bežkyne budú automaticky jednotlivo vyhodnotené! Prvé tri bežkyne z každej vekovej kategórie, budú ocenené počas najväčšieho oceňovania víťazov v Rakúsku. Pretek Nordic Walking nie je rozdelený na vekové kategórie, preto účastníčky budú vo výsledkoch zoradené podľa abecedy spolu s osobným časom.

Vekové kategórie

W9, W11, W13, W15, W17, W19, W20, W25, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85

Tímové hodnotenie

Každá účastníčka, ktorá beží pre tím, bude hodnotená aj jednotlivo! Nasledovné tímové hodnotenie stojí k dispozícií:

Priateľky 5km (inkl. NW) a 10 km

Rodiny 5km (inkl. NW) a 10 km

Firmy 5km (inkl. NW) a 10 km

Družstvo musí pozostávať z najmenej 5, v prípade rodín najmenej 3 žien, ktoré sú všetky prihlásené na rovnakú
trať a objavia sa aj vo výsledkovej listine. Objasnenie: 5, resp. 3 jednotlivé časy budú sčítané, a ich súčet znamená celkový výsledný čas družstva.
Príklad: Jedno družstvo prihlásilo 11 žien, pri vyhodnotení tak bude spracované ako dve družstvá. Najrýchlejších 5 žien sa objaví vo vyhodnotení prvého družstva, zvyšných 5 v hodnotení jedného družstva. Jedenásta žena bude vyhodnotená jednotlivo.

UPOZORNENIE: Dbaj prosím na rovnaký a presný názov tvojho družstva!

Champion Chip

K časomiere na ASICS Rakúskom behu žien® je potrebný čip.

Bez čipu nie je možná časomiera!
Bez časomiery nie je možné hodnotenie jednotlivca a tímu!

Vlastný Champion Chip:
V rámci prihlasovania môžeš zadať číslo svojho Champion Chipu.

Ak nemáš vlastný Champion Chip:
V rámci online prihlasovania sa automaticky zaregistruje aj zapožičaný čip. Zapožičaný čip má hodnotu 4,- € a bude automaticky zarátaný k štartovnému poplatku.

Tvoja výhoda:
Zapožičaný čip dostaneš spolu so štartovými podkladmi.
Nemusíš rátať s čakacou dobou na zapožičanie čipu a s poplatkom.
Vrátenie čipu bude priamo v cieli. Stačí ak vhodíš čip do na to určeného boxu.
Už nemusíš stáť v rade na vrátenie čipu.

Časomiera: Pentek Timing GmbH.

Check your health - Medical Center 31. mája v dedinke ženského behu

Si prechladnutá a nevieš, či ísť na štart? Alebo máš bolesti a nie si si istá, či máš štartovať? Potom využi 26. mája Medical Center v dedinke ženského behu - a bezplatné - last-minute poradenstvo pre akútne zdravotné problémy.

Tím expertov pod vedením Dr. Roberta Fritza zo športovej ordinácie pozostáva z našených športových lekárov, športových výskumníkov, športových traumatológov, ortopédov, internistov, fyzikálnych lekárov a fyzioterapeutov, ktorí Ti odborne a bezplatne poradia.

Opatrovanie detí, balóny, preteky a maľovanie

V neďeľu od 08.00 - 12.30 hod. je k dispozícií opatrovanie detí, pre deti staršie ako 2 roky. Otcovia a príbuzní sú vítaní. Z organizačných dôvodov je ptorebné prihlásiť "najmenších" (2-3 ročných) vopred

Občerstvenie na trati a cieli

Aj tento rok bude pre každú bežkyňu prichystané občerstvenie, na trati tak aj v cieli (Vöslauer bez - minerálna voda bez bubliniek). Na 10 km trati čakajú tento rok na bežkyne až 3 (!) občerstvovacie stanice!

Tu nájdete občerstvovacie stanice:

 • 5 km pretek: pred 2,5 km
 • 10 km pretek: na 4,5km, 6,2km a km 8 (navyše aj Gatorade)
 • V cieli je pre každú bežkyňu prichystaná ešte jedna fľaša minerálnej vody Vöslauer bez. Prosím ber ohľad aj na zvyšné dobiehajúce bežkyne a chodkyne a zober si preto iba 1 nápoj!

Nezabudni dodržať aj nasledujúce tipy:

 • Pi dostatok tekutiny aj pred behom (deň vopred) - takto nebudeš mať pocit smädu počas behu! - Maj na mysli, že počas ASICS Rakúskeho behu žien bežíš 5 alebo 10 km - pi preto na občerstovacích staniciach dostatočne ale nie príliš. Určite oceníš ak si vyskúš pitie počas behu už pred podujatím!
 • Na občerstvovacej stanici neostaň stáť hneď pri 1. stole. Na prvej občerstvovacej stanici (km 2,5 pri 5 na preteku resp. 4,5 km na 10 km preteku) je na oboch stranách umiestnených 15 (!) stolov s nápojmi.

Podmienky účasti

Účastniť sa môžu len dievčatá a ženy - nezáleží na tom, či začiatočníčky, hobby bežkyne alebo aktívne športovkyne (s alebo bez príslušnosti k zväzu). Počas preteku môžete prejsť aj do kroku. Pre chodkyne je určený Nordic Walking pretek. Časový limit nie je stanovený.

Podmienky účasti nájdeš na našej stránke.  

Príchod do Viedne

Prosíme ťa v rámci Viedni použiť na miesto auta verejnú hromadnú dopravu!

K výdaju štartových čísel a sviatočnej lúke na námesti Pierra-de-Coubertina sa, ako aj na štart:

 • Linkou metra U2 na zástavku STADION odtiaľ ca. 200m pešo na námestie Olympiaplatz priamo do areálu podujatia
 • Električkou č. 1 až na konečnú „Prater Hauptallee“ pootm pešo ca. 1km do areálu podujatia
 • Autobusom č. 77A na zástavku Pierre-de-Coubertin-Platz

Cesta na štart:

 • Prosím, mysli na to, že prechod cez cieľovú rovinku na Olympiaplatz v nedeľu 27. mája, NEBUDE možný.

Prístup k štartovým blokom: pozor: prístup do štartového bloku prebieha z organizačných dôvodov striedavo zprava a zľava. Teda v smere preteku A – vľavo – B vpravo, C – vľavo, D – vpravo …. (pozri aj mapu areálu)

Organizovaný príchod

Našim bežkyniam každoročne umožňujeme využiť oragnizovanú dopravu na ASICS Rakúsky beh žien. Tento rok účastníčky môžu využiť shuttle bus ASICS Rakúskeho behu žien. Bližšie inštrukcie k doprave sú bežkyniam a ich sprievodu zasielané týždeň pred podujatím.


Autom
Všetkým účastníčkam vrelo odporúčame využiť v deň behu na príchod do Viedne verejnú dopravu. Ak napriek tomu nebudeš môcť prísť inak ako autom, odporúčame zaparkovať buď v P+R garáži Erdberg, Vorgartenstraße, alebo na Schüttelstraße, či v blízkom 3 obvode. Na ulici Perspektivstraße je k dispozícií  parkovací A dom s 1400 miestami, na ulici Trabrennstraße v parkovacom dome  D 1900 miest, a v nájkupnom centre Stadioncenter je 1200 miest (3-hod. parkovania zdrama)! Oficiálne parkovisko pre autobusy sa nachádza na Perspektivstraße.


Dostatok voľných parkovacích miest v areáli podujatia však nevieme zaručiť. Parkovanie je počas víkendov vo všetkých obvodoch Viedne bezplatné.

Vlakom

Výborné spojenie priamo až na ASICS Rakúsky beh žien ponúkajú aj ÖBB, Rakúske železnice. Vlakovým spojením Bratislava - Viedeň z hlavnej stanice sa dopravíte do stanice Stadlau, kde prestúpite na metro U2 a to vás zvezie priamo na zástavku Stadion, teda priamo do areálu ASICS Rakúskeho behu žien.

Program počas víkendu podujatia

Naplánuj si už teraz svoj víkend ženského behu. Príď navštíviť expo ženského behu, okús gastronomické pochúťky na sviatočnej lúke ženského behu a pozri si živé vystúpenia na pódiu ženského behu!

Program počas víkendu ženského behu

Sobota, 26. máj 2018

Program od 09.30 – 19.00 hod.

od 09.30 hod.

 • výdaj štartových čísel
 • aktuálna bežecká kolekcia vo wmns running store
 • Program na "pódiu ženského behu"
 • Rozhovory s expertmi
 • živá hudba a vystúpeni a
 • Celodenné občerstvenie - raňajky, brunch, obed alebo káva? Využite širokú ponuku gastronómie na slávnostnej lúke ženského behu
 • Detský beh powered by BIC Kids - začiatok výdaja štartových čísel a otvorenie informačných a zážitkového sveta,
 • 11.00 hod. štart  Detský beh
 • 11.20 hod.  „Meet the running stars“ - predstavenie rakúskych a medzinárodných špičkových atlétok v rozhovoroch na pódiu “ženského behu“
 • 14.15 hod. Vienna Teen Race

Nedeľa, 27. máj 2018

 • 07.30-08.30 hod. – výdaj štartových čísel
 • 07.45 hod. – začiatok moderovania na pódiu ženského behu
 • 08.00-12.30 hod. – opatrovanie detí
 • 07.50 hod. – strečing
 • 08.10 hod. – Warm Up na sviatočnej lúke
 • 08.40 hod. – rozostavnie na štart
 • 09.00 hod. – 5 km štart – 1. blok – potom každé 2-3 min štart ďalšieho bloku
 • 10.30 hod. – 10 km štart – 1. blok - potom každé 2-3 min štart ďalšieho bloku
 • 11.10 hod. – NW štart  1. blok - danach alle 2-3 Min Start der weiteren Startblöcke
 • 12.15 hod. – Oceňovanie víťaziek elitného preteku na pódiu ženského behu
 • 12.45 hod. – začiatok párty ženského behu so živými vystúpeniami & najväčším oceňovaním víťaziek Rakúska na 5km a 10 km

Registrácia - aké mám štartové číslo?

Všetkym účastníčkam, ktoré sa zaregistrovali na 31. ASICS Rakúsky beh žien online, bude 16. mája 2018 emailom doručené potvrdenie prihlásenia s osobným štartovým číslom a všetkými detailmi k vyzdvihnutiu štartového čísla a k podujatiu. Tento email si prosím vytlač a prineste zo sebou k výdaju štartových čísel/prezentácií.

Sanitárske služby

Naše podujatie zabezpečujú pracovníci sanitarneho zväzu Samariterbund Leopoldstadt. V sobotu je k dispozícií sanitárna stanica na námestí Pierre-de-Coubertina, a v nedeľu aj ošetrovacia stanica vo veľkom stane hneď vedľa cieľového priestoru ako aj flexibilné jednotky pozdĺž trate.

V prípade núdze môžete pracovníkov sanitárskeho zväzu kontaktovať aj cez usporiadateľa. Ak by ste potrebovali pomoc na trati, obráťte sa prosím na traťového komisára alebo poproste inú bežkyňu aby tak urobila alebo zavolala sanitku na čísle 114.

Sprevádzanie bežkyne

Sprevádzanie bežkyne je zakázané a môže viesť k jej diskvalifikácií.

Sprchy a šatne

Sa nachádzajú v priestoroch štadióna Erns-Happel-a (vchod sektor E).

Straty a nálezy

Prosíme ťa, aby si všetky nájdené predmety odovzdala resp. vyzdvihla v informačnom stánku, ktorý sa nachádza pred stanovou halou s výdajom štartových čísel. Nevyzdvihnuté predmety bude organizátor skladovať na vyzdvihnutie do konca júna.

Štartový balíček & výdaj tričiek

Ako sa 26. a 27. mája dostanem k svojim štartovým podkladom? 

 1. S potvrdením prihlásenia (rozosielané emailom 16. mája) k výdaju štartových čísel (veľký biely stan na námestí Pierre-de-Coubertin-Platz, 1020 Viedeň). Tu dostaneš svoje číslo a čip - pokiaľ žiaden nevlastníš.
 2. K vyzdvihnutiu štartového balíčka s darčekmi od našich sponzorov a partnerov, jednoducho zahni za východom zo stanu vľavo a choď za stan výdaju štartových čísel.
 3. Vyzdvihni si tvoje tričko ženského behu na sviatočnej lúke presne oproti pódiu.
Vopred pamätaj: zober si svoje štartové číslo k výdaju štartového balíčku a vyzdvihnutiu trička ženského behu. Vyber štartové číslo na preukázanie sa z štartovej obálky. Takto nám pomôžeš skrátiť čakaciu dobu! Ďakujeme!

Štartový blok a nordic walking

Aby sme napriek stúpajúcemu počtu účastníčok mohli zabezpečiť kvalitu trate, zaviedli organizátori ASICS Rakúskeho behu žien už pred 10timi rokmi jedinečný systém štartovania zo štartových blokov. Aby však tento systém fungoval tak ako má, je nutné aby všetky účastníčky bezpodmienečne štartovali zo svojich štartových blokov. Rozdelenie do štartových blokov prebieha podľa zadania predpokladaného času potrebného na absolvovanie trate už priprihlasovaní. Pridelený štartový blok je viditeľný aj na štartovom čísle, ktoré dostanete na výdaji štartových čísel dňa 26./27. mája 2018. Nakoľko každý rok štartuje z nesprávného bloku mnoho účastníčok, chceli by sme vás vopred upozorniť na zopár bodov:

 • Štartuj bezpodmienečne z tebe prideleného štartového bloku! Bežkyne, ktoré poštartujú z prednejšieho ako im prideleného štartového bloku, budú tak ako to je uvedené v pravidlách účasti, bez výnimky diskvalifikované!
 • Toto platí aj pre účastníčky nordic walking preteku, ktoré štartujú z im prideleného štartového bloku (NW) v im pridelenom čase (11:10 hod). Nordic walkerky nesmú štartovať  z bežeckých blokov.
 • Bežať s paličkamina Nordic Walking je zakázené.
 • (Nordic) Walking je možný aj bez paličiek.

Prehľad štartov:

09.00 hod. - 5 km beh 
10.30 hod. - 10 km beh
11.10 hod. - 5 km Nordic Walking (2 štartové bloky)

Trať

Oba okruhy sú rovinaté, pričom 5 km trať je vhodná najmä pre začiatočníčky. 10 km trať je najrýchlejšou traťou Rakúska - okolo letohrádku, cez zelený Práter, okolo ruského kolesa a popri štadióne Ernsta Happel-a do cieľa!

Triedenie odpadu

Prosíme o tvoju pomoc pri udržaní poriadku na slávnostnej lúke. K dispozícií sú koše na nasledovný odpad: papier, kov, plas a zmiešaný odpad. Odpadky vhoď do správneho koša – z lásky k životnému prostrediu. Ďakujeme!

Úschovňa

V priestoroch štadióna Ernst-Happela (sektor F) máš možnosť odložiť si veci počas celého trvania preteku, a to už od 7.30 hod. Prosím mysli na to, aby si mala všetky veci potrebné k behu pri sebe. Vyzdvihnutie je po odovzdaní vecí z organizačných dôvodov možné, najskôr až po skončení preteku. Odovzdané veci je nutné vyzdvihnúť najneskôr do 13.00 hodVyužitie úschovne je od roku 2018 možné len s oficiálnym vakom určeným do úschovne. Objednaním služby našej úschovne pri registrácií na pretek získa bežkyňa pri výdají štartových čísel vak určený na odloženie vecí do úschovne (ca. 45 x 50 cm). Odovzdanie vecí a využitie úschovne bude v nedeľu 27. mája možné len s oficiálnym vakom. V prípade dodatočného záujmu o zakúpenie tohto vaku, je možné v deň podujatia zakúpiť vak do úschovne v informačnom stánku, ktorý sa nachádza pred stanom s výdajom štartových čísel. Odovzdanie iných tašiek, ruksakov či kufrov nie je povolené. Nevyzdvihnuté veci budú skladované do konca júna. Na odloženie a vyzdvihnutie vecí sú potrebné odnímateľné prúžky, ktoré sú súčasťou štartového čísla.


Vekové obmedzenie

Vekové obmedzenie nie je stanovené. Je na uvážení rodičov alebo právnych zástupcov, či dieťa dokáže zabenúť alebo prejsť 5km trasu.

Výdaj štartových čísel - kde a kedy dostanem moje štartové číslo?

Vyzdvihnutie štartových podkladov inkl. časomiery, štartového balíčku s mnohými darčekmi ako aj trička ženského behu sa koná len počas víkendu ženského behu.

Sobota, 26. mája: 09.30 hod do 19.00 hod
Nedeľa, 27. mája: 07.30 hod do 08.30 hod. 

Dedinka ženského behu sa nachádza na námestí Pierre-de-Coubertin-Platz - 1020 Viedeň - ideálne dostupné metorom U2, zástavka Stadion. Dedinka sa nachádza priamo vedľa štadióna. 

Výsledky & diplom

Link k výsledkom nájdeš po skončení podujatia na našej stránke. Priamo vo výsledkovej listine, vedľa Tvojho mena klikneš na symbol diplomu a už si aj môžeš vytlačiť svoj vlastný diplom.

Výsledný čas smskou

Aj tento rok ti ponúkame možnosť bezplatného zaslania informácie o tvojom výslednom čase už krátko po vbehnutí do cieľa, formou sms na tvoje mobilné telefonné číslo!

Ako na to? S potvrdením o prihlásení (rozosielanie emailom 10. mája) získaš kód, s ktorým do 27. mája 2018, 8:00 môžeš na www.rakusybehzien.sk pripísať k tvojmu štartovému číslu ľubovoľné mobilné telefónne číslo. Na toto mobilné telefonné číslo, ti po vbehnutí do cieľa bude zaslaný tvoj zabehnutý čas.

WC/toalety

V areáli podujatia a na ceste k štartu sa nachádza dostatok mobilných toaliet. Prosíme ťa, aby si hlavne krátko pred štartom, neostala stáť v rade hneď na prvé toalety v blízkosti sviatočnej lúky ale aby si využili aj ostatné voľné toalety.

Zmeny údajov

Zmeny údajov a dát sú možné najneskôr do 30.04.2018! Potom už nie je možné prenášať štartové miesta na iné ženy a dievčatá.< Späť