Trať

Vzdialenosti

- 5 km klasická a medzinárodná "ženská bežecká trať"
- 10 km bežecká trať
- 5 km nordic walking

Trať

Oba okruhy sú rovinaté, pričom 5-kilometrová trať je obzvlášť vhodná aj pre začiatočníčky. Trať je v priebehu bežeckých pretekoch uzavretá pre dopravu.

Stále rastúce počty účastníčok si vyžadujú i tento krát, t.j. 27. máj 2018, blokové štarty, aby nedochádzalo k neblahému ovplyvňovaniu kvality behu.

Výhoda blokových štartov spočíva v zamedzení prílišnej hustoty bežkýň na štarte, trati, počas behu a v cieľovom priestore!

Plán trate ako pdf na stiahnutie (210 KByte)

Stav informácií: máj 2018

Zmeny vyhradené.< Späť