Časomiera & čip

Tvoj čip pre Tvoju časomieru

K platnej časomiere na ASICS Rakúsky beh žien® 2018 je potrebný čip.

Vlastný Champion Chip:
V rámci prihlasovania môžeš zadať číslo svojho Champion Chipu.

Ak nemáš vlastný Champion Chip:
V rámci online registrácie sa automaticky zaregistruje aj zapožičaný čip. Zapožičaný čip
má hodnotu 4,- € a bude automaticky zarátaný k štartovnému poplatku.

Tvoje výhody:

- Zapožičaný čip dostaneš spolu so štartovými podkladmi.
- Stačí ak po dobehnutí do cieľa vhodíš čip do na to určeného boxu.

Bez čipu nie je možná časomiera!
Bez časomiery nie je možné hodnotenie jednotlivca a tímu!

Časomiera: PENTEK timing GmbH< Späť