Hodnotenie

Hodnotenie jednotlivcov

Všetky účastníčky budú automaticky jednotlivo vyhodnotené.

Veková kategória
Rok narodenia
Veková kategóriaRok narodenia
W 92010 a mladší
W 401975 - 1979
W 112008 - 2009W 451970 - 1974
W 132006 - 2007W 501965 - 1969
W 152004 - 2005W 551960 - 1964
W 172002 - 2003
W 601955 - 1959
W 192000 - 2001W 651950 - 1954
W 201995 - 1999W 701945 - 1959
W 251990 - 1994W 751940 - 1944
W 301985 - 1989W 801935 - 1939
W 351980 - 1984W 85
1934 a starš

1 – 3 miesto každej vekovej kategórie bude ocenené na najväčšom slávnostnom oceňovaní víťaziek Rakúska.

Nordic Walking: táto disciplína nie je hodnotená podľa vekových kategórií. Všetky finišerky budú vo výsledkovej listine zoradené abecedne podľa mena.

Hodnotenie tímov

Priateľky 5 km (inkl. NW) a 10 km
Rodiny 5 km (inkl. NW) a 10 km
Firmy 5 km (inkl. NW) a 10 km

Takto sa z vás stane tím

Aké by to bolo, ísť spolu na štart ako tím? Jednoducho perfektné – pretože spolu vás to bude baviť ešte viac.

Tím pozostáva z najmenej 5 – v prípade rodín najmenej 3 – bežkýň. Aby ste mohli byť hodnotené ako tím, musia byť všetky bežkyne prihlásené na rovnaký pretek resp. trať. Pri prihlasovaní musí každá bežkyňa tímu zadať rovnaké meno tímu.

Prosím dbajte na rovnaký a presný názov timu!

Hodnotenie

Všetky bežkyne – aj bežkyne bežiace v tíme – budú hodnotené a uvedené vo výsledkovej listine jednotlivo. V tímovom hodnotení bude spočítaných všetkych 5 resp. 3 samostatných časov, z čoho vyplynie celkový čas tímu.

Príklad:
Tím má prihlásených 11 bežkýň, čo činí dva tímy v hodnotení. Pvá 5ka najrýchlejších bežkýň bude hodnotená v prvom tíme, ďalších 5 bude priradených do druhého tímu. 11ta umiestnená bude hodnotená samostatne.

Elitný pretek

Na 5km elitný pretek pozýva usporiadateľ národné, resp. medzinárodné špičkové atlétky. Okrem všeobecných podmienok účasti platia v elitnom preteku aj "Pravidlá pretekov elitného behu".< Späť