Štartovné

Štartovné

 ročník 2000 a staršie ročník 2001 a mladšie
do 11. marca 201839,- €27,- €
do 3. apríla 201844,- €31,- €
do 30. apríla 201849,- €35,- €

Dodatočné zmeny tebou zadaných údajov sú možné najneskôr do 23.4.2018.

Štartový poplatok zahŕňa:

 • tričko ženského behu v jedinečnom dizajne ženského behu (funkčné tričko s ženským strihom)
 • pamiatkovú medajlu
 • nápoje na trati a v cieli
 • ružu v cieli
 • štartový balík ženského behu s mnohými produktmi našich sponzorov a partnerov
 • dvojdňový program na pódiu ženského behu
 • warm up
 • ako aj 20% DPH

Ďakujeme našim sponzorom! Len vďaka nim je možné poskytnúť bežkyniam nižší štartový poplatok. Celkové náklady na štart jednej bežkyne presahujú dvojnásobok štartovného poplatku.

Platba

K dispozícii sú nasledovné platobné možnosti:
1. platba kartou (Visa, Master-/Eurocard, Diners Club)
2. bankovým SEPA inkasom (možné len ak vlastníš rakúsky účet)

UPOZORNENIE:

 • Je nutné zadať úplne údaje majiteľa/ky platobnej kary.
 • V prípade nemožnosti účasti resp. neúčasti z akéhokoľvek dôvodu nevzniká nárok na odstúpenie od prihlásenia. Rovnako nevzniká nárok na vrátenie štartovného poplatku. Vrátenie registračného poplatku je možné len ak účastníčka pri registrácií uzavrela storno poistenie a vprípade, že dôvody neúčasti spĺňajú zmluvné podmienky.
 • Náklady za spätné poukázanie peňazí (bankové poplatky a poplatky za spracovanie) dáva organizátor na úhradu.
 • Viacnásobné prihlásenie bude viacnásobne započítané. Upozornenie: zmeny údajov sú možné do 30.04.2018. Pozri>>>


< Späť