Tréningový lexikón

Tu nájdeš najčastejšie používané výrazy a skratky použité v našich tréningových plánoch.

´ Minúta 
Označenie pre trvanie úseku alebo intervalu. Tento symbol označuje trvanie úseku v minutách. Napr. 1´= 1 minúta. 


´´  Sekunda
 Označenie pre trvanie úseku alebo intervalu. Tento symbol označuje trvanie v sekundách. Napr. 90´´= 90 sekúnd. 

MTF - Maximálna tepová frekvencia
Označuje maximálny počet tepov za minútu pri najvyššej možnej záťaži bežkyňe.  


KTF - Kľudová tepová frekvencia
Počet úderov srdca za minútu pri absolútnom kľude.

Regeneračná zóna (50-60% MTF)
Tempo v ktorom by si mala začínať a končiť svoj tréning. Tempo je určené aj pre regeneráciu svalstva a organizmu- 


VZ - Vytrvalostná zóna (60-70% MTF)
Označuje beh pri nízkej intezite. Pokiaľ nepoznáš svoje tepové frekvencie, to že bežíš vo vytvrvalostnej zóne zistíš nasledovne: bežíš v pohodlnom tempe a počas behu si  schopná rozprávať bez toho aby si lapala po dychu. Táto zóna je známa aj ako „zóna spaľovania tuku“.


AZ - Aeróbna zóna (70-80% MTF)
 
Je skratkou pre beh v intezívnejšom zaťažení. Srdce bije rýchlejšie, dýchaš hlbšie, plynule rozprávať ti už robí poroblém. Aeróbna zóna rozvíja kondícu, vytrvalosť, posilňuje srdcovo-cievny systém.


AAZ
-  Anaeróbna zóna (od 80% MTF do 90%) 
Známa aj ako hraničný prah maximálnej tepovej frekvencie. Tréning v tejto zóne je časovo obmedzený a závislý od úrovne trénovanosti bežkyňe. Počas tréningu v anaeróbnej zóne vzniká laktát kyselilny miečnej, ktorý je dôvodom svalovice. Tréning v anaeróbnej zóne rozvíja silu a vytrvalosť svalov.


Karvonenov vzorec

Vzorec slúžiaci na výpočet tepových frekvencií. Týmto výpočtom je možné zistiť rôzne tepové frekvencie. Napriek tomu vrelo odporúčame absolvovať profesionálnu športovú diagnostiku.


Intervalový tréning
Sa behá väčšinou pri 65-92% MTF. Pri tomto druhu tréningu sa kombinuje intezívny beh (v anaeróbnej zóne) s aktívnym odpočinok (behom9 v aeróbnej zóne. 

V prípade, že trénuješ podľa tréningových plánov v nemeckom jazyku: 

GAT1 = VZ, vytrvalostná zóna
GAT2 =
AZ, aeróbna zóna
GAT3 =
AAZ, anaeróbna zóna

< Späť