Impresum

Österreichischer Frauenlauf GmbH
Postfach 17
A-1006 Wien

Tel.: +43 1 713 87 86 - 0
Fax.: +43 1 713 87 86 - 16
E-Mail: 

IČO: FN 338598p
Súdna príslušnosť: Handelsgericht Wien
Sídlo spoločnosti: Wien
DIČ: ATU 65393077 
Behörde gem. ECG: Magistratischer Bezirksamt des 3. Bezirkes, Úrad spol. ECG: 3. magistrátny úradny obvod
Mitglied der Wirtschaftskammer Wien, Člen hospodárskej komory Viedeň

Predmet podnikania: organizácia športových podujatí, seminárov a obchod s rôznym tovarom

Spoločníci: Ilse Dippmann – konateľ spoločnosti (podiel 50%)
Andreas Schnabl - konateľ spoločnosti (podiel 50%)

Základné smerovanie media: poskytovanie informácií k téme beh, s cieľom trvalo motivovať a nadchýnať ženy a dievčatá pre bežecký šport ako aj reklamovať bežecké podujatia a semináre. Bežecká platfroma je redakčne nezávislý web portal, ktorý pravidelne informuje a prináša tipy k téme beh. (tréningy ženského behu, oblečenie, strava, atď.)

© Österreichische Frauenlauf GmbH 2014: Copyright  obsahu (textov a obrázkov) na www.oesterreichischer-frauenlauf.at, www.rakuskybehzien.sk patrí Österreichischen Frauenlauf GmbH. Využitie textov pre osobné účely, najmä tých určených na stiahnutie je povolené. Použitie obsahu, ako aj úryvkov, na priemyselné účely bez súhlasu Österreichische Frauenlauf GmbH porušuje duševné vlastníctvo a je trestné. Toto platí aj pre množenie, ukladanie a šírenie elektornyckým systémom.

Fotocredits: Agentur Diener, Österreichischer Frauenlauf GmbH, Nike, AP/Wide World Photo, Knusperphotography, Bubu Dujmic