Všetky informácie

k registrácií, štartovému poplatku, kategóriam ...

Ženský Fun Run

15. apríl 2018

Fit za 12 týždňov

trénuj s nami v Petržalke a na Železnej studienke!