Prihlásenie

Čakacia listina

Online registrácia bola uzavretá dňa 13.4.2017 o 15.30 hod!

Mrzí nás, ak sa Ti neušlo regulérne štartové miesto na 30. Rakúsky beh žien ® 2017.

Nakoľko sa nám ešte môžu uvoľniť štartové miesta, máš možnosť zapísať sa na čakaciu listinu na štartové miesto na Rakúsky beh žien 2017. Prosím zapíš sa na čakaciu listinu len ak máš naozaj záujem štartovať 21. mája na 30. Rakúskom behu žien. 

Zapísaním sa na čakaciu listinu nevzniká nárok na štartové miesto na Rakúsky beh žien 2016 ale iba teoretická možnosť, získať uvoľnené miesto.

Ihneď ako sa pre Teba uvoľní štartové miesto, budeš vyrozumená E-Mailom. Voľné štartové miesta sa prideľujú podľa termínu zápisu na čakaciu listinu. Právna cesta je vylúčená.

Čakacia listina je dostupná len v nemeckom jazyku. Ako pomôcku ponúkame tabuľku s prekladom.

Čakacia listina 2017 – Rakúsky beh žien

DeutschSlowakisch
Ihre DatenVaše údaje
Vorname
 Krstné meno*
Nachname Priezvisko*
Adresse adresa
PLZ PSČ*
Ort Mesto*
E-Mail E-mail*
Jahrgang Ročník
Nation Národnosť
Optionen Možnosti
Distanz
 Trať 
Zusätzliche Informationen Ďalšie údaje
Telefonnummer tagsüber Telefonné číslo
Teilnahmebedingungen Podmienky účasti

Ukončenie predprihlasovania & dodatočné prihlásenie

Hneď po dosiahnutí maximálneho počtu účastníčok bude online registrácia uzavretá. Koniec predprihlasovania je však najneskôr 24. apríla 2017. Ak budú k dispozícií voľné štartové miesta, budeš sa môcť prihlásiť na pretek priamo v sobotu, 20. mája 2016 od 09.30 – 19.00 hod. priamo v priestore výdaja štartových čísel/Help Desk.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo z organizačných dôvodov obmedziť počet účastníčok. V minulom roku boli všetky štartové miesta vypredané po mesiaci – zabezpeč si štartové miesto a prihlás sa včas!

Potvrdenie prihlásenia a program

Všetky do 24. apríla 2017 zaregistrované účastníčky dostanú pred podujatím E-mailom zaslané potvrdenie registrácie a programovú brožúru ako pdf! (Prosím, zadaj bezpodmienečne aktuálnu E-mailovú adresu!)

K vyzdvihnutiu štartového čísla si prosím prines potvredenie prihlásenia a doklad totožnosti.

Tip: po dokončení prihlásenia skontrolujte v našom online overovacom systéme, či registrácia bola naozaj úspešná.

Storno poistenie

Aj v tomto roku majú úšastníčky možnosť v rámci online registrácie uzavrieť za cenu 2,- € storno poistenie. 

Registrácia na Rakúsky beh žien je záväzná. Pri neúčasti z rôznych dôvodov resp. pri odstúpení od registrácie sa štartový poplatok nevracia. Pozri aj podmienky účasti. 

Vrátenie štartového poplatku je možné iba pri uzavretí storno poistenia a dodržaní poistných podmienok. Storno poistenie sa vzťahuje len na štartový poplatok resp. registráciu na Rakúsky beh žien 2017. S prihlásením zakúpené tovary z edície ženského bheu, podporné Euro alebo registrácia na Fun Run nie je zahrnutá v cene poistného. S uzavretím storno poistenia súhlasí každá bežkyňa s postúpením osobných dát poisťujúcej spoločnosti. Pri využití bezplatného registračného kódu nie je možné využiť storno poistenie resp. v prípade storna nie je účatníčka chránená týmto poistením. 

TU nájdeš všeobecné poistné podmienky k storno poisteniu spoločnosti ERGO Versicherung AG.

Postup pri nehode resp. storne: 
Každá nehoda musí byť nahlásená najneskôr do 48 hodín po tom ako sa prihodila. Ohlásenie nehody resp. storno prípadu sa vykonáva pomocou E-Mailu na nasledovnú E-mailovú adresu:

Ohlásenie nehody resp. storno prípadu vyžaduje nasledovné doklady: 

  • Potvrdenie registrácie na Rakúsky beh žien;
  • Dokumenty slúžiace potvrdeniu nehody resp. storno podmienky (napr. potvrdenie od lekára);
  • Bankové spojenie (IBAN) a adresa príjemcu platby. 

Online overovanie - som prihlásená?

Po ukončení prihlásenia overte, či prihlásenie prebehlo v poriadku.

Upozornenie:

Pod “som registrovaná?“ sa zobrazujú len prihlásenia účastníčok, ktoré prebehli online. Neskôr oznámené zmeny ako aj skupinové prihlásenia sa nezobrazujú. Vykonané zmeny budú viditeľné až pri zaslaní potvrdenia prihlásenia, ktoré bude doručené E-mailom v strede mesiaca máj.

Teš sa - každá 1.000ca registrácia vyhráva

Pri prihlasovaní na Rakúsky beh žien sa môžeš tešiť dvojnásobne. Budeš sa účastniť jedinečného bežeckého zážitku a navyše môžeš ešte aj niečo vyhrať.

Každé 1.000ce online prihlásenie vyhráva poukaz pre 1 osobu na 2 noci v **** hotely Retter v Pöllaubergu, Štajersku. Tento poukaz obsahuje aj výdatný BIO-Vital raňajkový bufet - a oddych na 1.200m2 vo welnes priestore "Bewusst sein".< Späť